Projekt opora 2018

 

         V mesiacoch máj – október  2018 pripravilo občianske združenie CVAK – Centrum vzdelávania, aktivity a kreativity projekt pre prijímateľku sociálnych služieb Jarku S., ktorá si chcela vytvoriť svoju mobilnú bylinkovo-okrasnú záhradku, o ktorú by sa sama starala, vedela z nej spracovať úrodu a skúsila si vytvoriť „vlastnú značku“. V súčasnej dobe je projekt na konci a môžeme povedať, že Jarka si svoju víziu splnila. Naučila sa  rozpoznávať 10 druhov bylín a okrasných kvetov, pravidelne sa o ne starať, spracovávať úrodu, vyskúšala si svoje výrobky predať na príležitostných jarmokoch a začala si tvoriť „vlastnú značku“.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie SPP. ĎAKUJEME!

Autor: Mgr. Miroslava Debnáriková, predsedkyňa OZ CVAK