Zmluvy 2023

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Kolektívna zmluva
 
 
 
 
 
 
 
27. Zmluva č.1/2023/Vid. - dopl. o platení úhrady za sociálnu službu p. Š.M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39. Zmluva o poskytovaní pobytovej služby č. 11/2023/ÚpreŽsD
 
40. Zmluva o poskytovaní pobytovej služby č. 12/2023/ÚpreŽsD