Nadácia SPP pomáha

Nadácia SPP pomáha

       Viacerí klienti DSS Slatinka obsolvovali v uplynulom období s lektormi Soničkou a Davidom z OZ kRaj základný kurz spracovávania včelích produktov.

       Milanovi z prevádzky vo Vidinej sa kurz tak veľmi zapáčil, že si vo svojom Individuálnom rozvojovom pláne stanovil cieľ zdokonaliť sa v spracovávaní včelích produktov a nájdenie práce v chránenej dielni.

       Naučil sa vyrábať sviečky z včelích plástov, odlievať ich z včelieho vosku, pripravovať balzamy na pery a liečivú nechtíkovú masť.

       Zistil, že ak si chce nájsť prácu v chránenej dielni, musí sa najprv zaevidovať ako uchádzač o zamestnanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. V tom sa spolieha na pomoc rodičov.

       Touto cestou by sa chcel poďakovať všetkým, ktorí mu pri napĺňaní cieľa pomáhali a osobitne Nadácii SPP, protože "Tento projekt sa uskutočnil vďaka Nadácii SPP."