Špecializované služby

Špecializované zariadenie

Sídlo prevádzky

Ulica Martina Rázusa 136/18, 984 01 Lučenec

Kontaktná osoba

Mgr. Diana Jamberová,  vedúca prevádzky  a hlavná sestra zss

Telefón

0907876846

0904607617

E - mail

dolnaslatinka@gmail.com


Útulok pre matky s deťmi

Sídlo prevádzky

Haličská cesta 2138/9A, 984 03 Lučenec

Vedúci prevádzky

Mgr. Diana Jamberová

Kontaktná osoba

Mgr. Petra Spišiaková, sociálny pracovník

Telefón

0940643338

E- mail

utulokprezenysdetmilc@gmail.com