Služby na podporu samostatného života

Zariadenie podporovaného bývania

Sídlo prevádzky

Ulica Sládkovičova 136/ 8, 984 01 Lučenec

Kontaktná osoba

Mgr. Eva Mázorová, vedúca prevádzky

Telefón

0904456874

0904556777

E - mail

drvodu@gmail.com

 

Zariadenie podporovaného bývania

Sídlo prevádzky

 Ulica Hviezdoslavova  1081/5,  984 01 Lučenec

Kontaktná osoba

Mgr. Eva Mázorová, vedúca prevádzky

Telefón

0904456874

0904556777

E - mail

hviezdoslavova5@gmail.com

Domov sociálnych služieb

Sídlo prevádzky

Haličská cesta 2138/9A, 984 03 Lučenec - ambulantná forma pobytu

Kontaktná osoba

Mgr. Eva Mázorová, vedúca prevádzky

Telefón

0904456874

0904556777

E – mail

 

Podpora samostatného bývania – terénne sociálne služby

Sídlo prevádzky

Haličská cesta 2138/9A, 984 03 Lučenec

Kontaktná osoba

Mgr. Eva Mázorová,  vedúca prevádzky

Telefón

0917382436

E - mail

sladkovicova8@gmail.com