Pobytové služby DSS

Pobytové služby DSS

Domov sociálnych služieb 

Sídlo prevádzok

Zvolenská 486/ 9, 985 59 Vidiná - týždenná pobytová forma

 Ulica Dekr. Matejovie 1623/7, 984 03 Lučenec - celoročná pobytová forma

Kontaktná osoba

PhDr. Kamila Mokráňová, vedúca prevádzky

Telefón

 

0904456971

0905384005

E - mail

nadejvidina@gmail.com

matejovie7@gmail.com