Úsek služieb prijímateľom

 
 

Úsek služieb prijímateľom sa z dôvodu organizačných zmien od 1. januára 2024 delí na:

Pobytové služby Domova sociálnych služieb - sociálne služby sa poskytujú v prevádzkach DSS s týždennou pobytovou formou Zvolenská 486/9, 985 59 Vidiná  a v DSS s celoročnou pobytovou formou Ulica Dekr. Matejovie 1623/7, 984 03 Lučenec

Služby na podporu samostatného života - sociálne služby sa poskytujú v prevádzkach ZPB Ulica Sládkovičova 136/8, Lučenec, ZPB Ulica Hviezdoslavova 1081/5, Lučenec, v DSS s AF Haličská cesta 2138/9A Lučenec a v TSS PSB

Špecializované služby - sociálne služby sa poskytujú v prevádzkach Špecializované zariadenie Ulica Martina Rázusa 138/18, Lučenec a v Útulku pre matky s deťmi