Útulok pre ženy s deťmi

V prevádzke sa poskytujú sociálne služby ženám spolu s ich deťmi, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných funkcií a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať.

Útulok pre ženy s deťmi poskytuje ubytovacie služby s časovo obmedzeným ubytovaním s nižším štandardom, na dobu určitú (na pol roka, s možnosťou predĺženia maximálne do jedného roka).