Špecializované zariadenie

 Od 1. januára 2023  DSS Slatinka poskytuje sociálnu služba špecializovaného zariadenia 12 prijímateľom s najvyššou mierou podpory, s nepriaznivým zdravotným stavom - telesné postihnutie, detská mozgová obrna a iné telesné a neurologické poruchy.

V  objekte špecializovaného zariadenia sa nachádzajú na prvom a druhom nadzemnom podlaží dve bytové jednotky so samostatným vstupom, podobné bežnej domácnosti. V bytovej jednotke na prvom nadzemnom podlaží sú tri dvojlôžkové izby a v  bytovej jednotke na druhom nadzemnom podlaží dve jednolôžkové izby a dve dvojlôžkové izby. Súčasťou každej bytovej jednotky je  bezbariérová hygienická kabína, bezbariérové WC a bezbariérová kuchynská linka. Bezbariérová sprcha s bezbariérovým WC sa nachádza na obidvoch podlažiach mimo bytových jednotiek v časti kde je navrhnutá relaxačná miestnosť a miestnosť pre návštevy. Vybavením  objektu je aj mobilné zdvižné zariadenie, transportné a sprchové lehátko a prístroj na dekontamináciu  odpadu.