DSS, Dekr. Matejovie, Lučenec

Prevádzka DSS na Ul. Dekr. Matejovie je organizačnou súčasťou Domova sociálnych služieb Slatinka. Predmetom činnosti  je poskytovanie sociálnych služieb zdravotne postihnutým klientom s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Sociálne služby sa poskytujú formou celoročnej pobytovej sociálnej služby. Kapacita prevádzky je 12 miest. Bezbariérový vstup do budovy je zabezpečený rampou, v budove je výťah.

 V objekte sa nachádzajú dve bytové jednotky, každá s kapacitou 6 miest na druhom a treťom podlaží so samostatným vstupom, podobné  bežnej domácnosti. Každá bytová jednotka má tri dvojposteľové izby. 

Súčasťou  každej bytovej jednotky je  bezbariérová kúpeľňa, s bezbariérovým WC a bezbariérová kuchynská linka. Vybavením  objektu je aj sprchovacia hygienická stolička s elektrickým zdvihom  a mobilné zdvižné zariadenie.