DSS Dolná Slatinka

Domov sociálnych služieb na Dolnej Slatinke je posledná prevádzka, ktorá zostáva v areáli bývalého kaštieľa. Objekt je súčasťou areálu historického kaštieľa, ide o samostatný rodinný dom. Budova nie je bezbariérovo upravená. V prevádzke sa poskytujú služby klientom s mentálnym, telesným a kombinovaným znevýhodnením. Fyzické bariéry objektu absolútne znižujú kvalitu života klientov v tejto prevádzke. Počet klientov v prevádzke je predimenzovaný. Súčasná kapacita objektu je 15 miest.