Prevádzky DSS Slatinka

 

Prevádzky

Administratívne zázemie - administratíva

Sídlo prevádzky

Dr. Vodu č.14, 984 01 lučenec

dočasne na Haličská cesta č.2138/9A  Lučenec, PSČ 984 01

Riaditeľka

Mgr. Renáta Šimová

047/4331682

0917464585

Samostatný ekonóm, účtovník

Ing. Simona Zdechovanová

047/4331681

Mzdár, personalista

Sivia Kramecová

047/4331681

Administratívny pracovník

Mgr. Marcela Filipová

047/4331681

E - mail

dss.slatinkalc@azet.sk

 

Domov sociálnych služieb, Dolná Slatinka

Sídlo prevádzky

Dolná Slatinka č. 271/1, Lučenec, PSČ 984 01

Kontaktná osoba

Mgr. Diana Jamberová,  vedúca prevádzky a hlavná sestra

Telefón

0907876846

0904607617

E - mail

dolnaslatinka@gmail.com

 

Domov sociálnych služieb, J.D.Matejovie

Sídlo prevádzky

J.D.Matejovie č. 7, Lučenec, PSČ 984 01,

dočase na Haličská cesta č.2138/9A  Lučenec, PSČ 984 01

Kontaktná osoba

PhDr. Kamila Mokráňová, vedúca prevádzky

Telefón

0917119517

0905384005

E - mail

matejovie7@gmail.com

 

Domov sociálnych služieb Nádej, Vidná

Sídlo strediska

Zvolenská cesta č.9, Vidiná, PSČ 985 59,

dočase na Haličská cesta č.2138/9A  Lučenec, PSČ 984 01

Kontaktná osoba

PhDr. Kamila Mokráňová, vedúca prevádzky

Telefón

0904456971

0905384005

E - mail

nadejvidina@gmail.com

 

Zariadenie podporovaného bývania a DSS, Sládkovičova

Sídlo prevádzky

Sládkovičova č.8, Lučenec, PSČ 984 01

Kontaktná osoba

Mgr. Eva Mázorová, poverená vedúca prevádzky

Telefón

0904456874

0904556777

E - mail

drvodu@gmail.com

 

 Zariadenie podporovaného bývania, Hviezdoslavova 

Sídlo prevádzky

Hviezdoslavova č.5, Lučenec, PSČ 984 01,

dočase na Haličská cesta č.2138/9A  Lučenec, PSČ 984 01

Kontaktná osoba

Mgr. Eva Mázorová,  poverená vedúca prevádzky

Telefón

0904456874

0904556777

E - mail

hviezdoslavova5@gmail.com

 

Podpora samostatného bývania – terénne sociálne služby

Sídlo prevádzky

Dr. Vodu č. 14, Lučenec, PSČ 984 01,

dočase na Haličská cesta č.2138/9A  Lučenec, PSČ 984 01

Kontaktná osoba

Mgr. Eva Mázorová, poverená vedúca prevádzky

Telefón

0917382436

E - mail

sladkovicova8@gmail.com

 

 

Útulok pre ženy s deťmi

Sídlo prevádzky

Dolná Slatinka 271/1 PSČ 984 01

Vedúci prevádzky

Mgr. Diana Jamberová

Kontaktná osoba

Mgr. Petra Spišiaková, sociálny pracovník

Telefón

0474333206

0903680985

E- mail

utulokprezenysdetmilc@gmail.com