Poradovník čakateľov

 

Od 15.09.2018 si poradovník čakateľov do zariadenia vedie každé zariadenie sociálnych služieb samostatne.

V prípade záujmu o zaradenie do poradovníka čakateľov do nášho  zariadenia,  kontaktuje sociálnu pracovníčku, ktorá má na starosti evidencu a vedenie poradovníka čakateľov:

Mgr. Evu Mázorovú

tel. č.: 047/4331 681

email: dss.slatinkalc@azet.sk

Aktuálny poradovník čakateľov nájdete na stránke  www.vucbb.sk