Poradovník čakateľov

 

Od 01.03.2016 poradovník čakateľov do zariadenia vedie zriaďovateľ VUC BBSK, oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva.

V prípade záujmu o zaradenie do poradovníka čakateľov do nášho  zariadenia  kontaktuje odbornú referentku pre sociálne služby:

Ing. Janku Bartovú

tel. č.:048/4325 129

email.: janka.bartova@bbsk.sk

 

Aktuálny poradovník čakateľov nájdete na stránke  www.vucbb.sk 

 

Informácie ohľadom poradovníka čakateľov a potrebných tlačív Vám poskytne aj sociálna pracovníčka DSS Slatinka:

Mgr. Eva Mázorová

tel. č.: 047/4331681

           0904 556 777

email: dss.slatinkalc@azet.sk