O nás

Zariadenie sociálnych služieb Slatinka je zriadené Banskobystrickým samosprávnym krajom. V zariadení sa poskytujú sociálne služby deťom a dospelým klientom s mentálnym a kombinovaným znevýhodením bez vekového ohraničenia.

     V zariadení sociálnych služieb Slatinka sa poskytujú sociálne služby od roku 1951. Ide o prvý veľkokapacitný domov na Slovensku, v ktorom sa realizuje proces transformácie, tzn. prechodu od  inštitucionálnych ku komunitným sociálnym službám. Zariadenie sa zapojilo do procesu deinštitucionalizácie už v roku 2008 a ako prvá inštitúcia na Slovensku  v roku 2012 definitívne uzatvorilo kaštieľ za mestom, v ktorom sa v minulosti poskytovali služby až 90 klientom pod jednou strechou. V súčasnosti sa v zariadení poskytujú rôzne druhy služieb 79 klientom formou pobytových, ambulantných a terénnych služieb vo viacerých samostatných malokapacitných prevádzkach. V zariadení je snaha brať do úvahy potreby a želania klientov.

     Preto je zmyslom a víziou zariadenia poskytovať sociálne služby, v ktorých budú klienti partnermi zamestnancov bez ohľadu na mieru ich zdravotného postihnutia. Pri plánovaní a poskytovaní služieb sa rešpektujú  individuálne potreby jednotlivcov. Cieľom pre každého z nich sú dôstojné podmienky na život, podpora a sprevádzanie na ich ceste k čo najviac nezávislému životu v bežnom prostredí, ktoré podporuje ich základné  ľudské potreby, práva a slobody.