Zmena je tu

24.04.2023 22:52

9.mája 2023 v čase od 9:00 hod. – 15:20 hod.,sa uskutoční online záverečná konferencia NPDIPTT s názvom Zmena je tu
Cieľom konferencie je v spolupráci s odborníkmi a prijímateľmi sociálnych služieb upriamiť pozornosť na zmeny v oblasti:

• poskytovania sociálnych služieb,

• aktivizácie a zamestnávania,

• fyzického prostredia.

Odbornú konferenciu organizuje Implea v spolupráci s partnermi projektu, ktorými sú: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenská únia podporovaného zamestnávania a CEDA – Fakulta architektúry a dizajnu STU, prostredníctvom národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.

Na online podujatie sa môžete registrovať do 05.05.2023  tu:

https://konferencia.npdi.sk/sign/in

 

—————

Späť