Živá knižnica

21.11.2013 18:52

Minulý týždeň sme spolu s našimi dobrovoľníkmi a našimi priateľmi so zdravotným znevýhodnením v Novohradskej knižnici  zorganizovali akciu s názvom „Živá knižnica“. Cieľom akcie bolo prostredníctvom živých príbehov  živých ľudí odbúrať predsudky voči ľuďom, ktorí sú možno trochu iný. Veď kto z nás nie je? Asi neexistuje žiadny meter, ktorým by sme vedeli odmerať  hodnotu človeka a to čo je z nás na prvý pohľad  vidieť  je veľmi  málo.

Živá knižnica je metóda na odbúravanie stereotypov a predsudkov a vytváranie si nového pohľadu na ľudí a veci okolo nás. Tak dúfame, že sa nám to podarilo.

Ďakujeme spoločnosti CBA Slovakia s.r.o. a Centru pre filantropiu, n.o za finančnú podporu, s pomocou ktorej sa táto akcia mohla uskutočniť.

Vďaka všetkým, ktorí sa prišli pozrieť a diskutovať.

—————

Späť