Zástupkyňa domova zo Slatinky na Medzinárodnej vedeckej konferencii o Vzdelávaní dospelých v Prahe

30.12.2016 10:20

Na pozvanie vysokoškolských učiteľov z Pedagogickej fakulty UKF v Nitre sa Mgr. Miroslava Debnáriková, sociálna pedagogička DSS Slatinka 13. decembra 2016 aktívne zúčastnila Medzinárodnej vedeckej konferencie o Vzdelávaní dospelých v Prahe.  Predstavila účastníkom konferencie ako sa realizuje vzdelávanie dospelých so zdravotným znevýhodnením v Domove sociálnych služieb Slatinka v prevádzke Vidiná. Porovnala,  akými zmenami prešlo toto vzdelávanie za posledných 10 rokov, ako sa v súčasnosti využíva pri tvorení plánov rozvoja osobnosti prijímateľov sociálnych služieb, aké témy ich najčastejšie zaujímajú a aké neformálne vzdelávanie absolvovali. K novému spôsobu vzdelávania prispelo aj to, že v rámci procesu transformácie a deinštitucionalizácie, ktorý v DSS Slatinka prebieha, mali aj samotní zamestnanci príležitosť absolvovať ročné vzdelávanie zabezpečené v rámci NP DI, v ktorom si rozšírili vedomosti o práci s prijímateľmi sociálnych služieb.

                                                         

—————

Späť