Zahraničná cesta.

19.11.2015 12:00

V dňoch 9.-11.novembra 2015 sme prijali pozvanie od nadácie na podporu sociálnych zmien „SOCIA“ na zahraničnú služobnú cestu do Chorvátska – Zagrebu, kde sme navštívili organizáciu „API“, ktorá sa dlhodobo venuje podpore komunitných služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a procesu deinštitucionalizácie.

Ďakujeme nadácii SOCIA za pozvanie, ako aj organizácii API v Zagrebe za milé privítanie a hlavne za získanie podnetných a zaujímavých informácií, ktoré budú prínosom pre naše zariadenie v súčasnom prebiehajúcom procese transformácie.

—————

Späť