Vzdelávanie zamestnancov v DSS

02.04.2014 10:37

Minulý týždeň sme v spolupráci s Radou pre poradenstvo v sociálnej práci pripravili pre našich zamestnancov ale aj zamestnancov ďalších organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti v Banskobystrickom samosprávnom kraji odborný seminár s názvom „Komunitné sociálne služby  - inšpirácie a inovácie“. V rámci seminára sa zamestnanci dozvedeli informácie o komunitných sociálnych službách v Nórsku a na Slovensku, hľadali inšpirácie ako meniť sociálne služby na Slovensku aj na základe nórskeho modelu, ktorý je považovaný za jeden z najefektívnejších modelov poskytovania sociálnych služieb v krajinách EÚ. Seminár bol spojený aj s prezentáciou knihy „Ema a Else (nezávislý život v komunite)“, ktorá prostredníctvom dvoch životných príbehov popisuje podmienky pre nezávislý život človeka s mentálnym znevýhodnením v Nórsku a na Slovensku.

Seminár sa uskutočnil v rámci projektu „Komunitné sociálne služby  v Nórsku a na Slovensku – komparatívny pohľad“, ktorý bol finančne podporený vo Fonde pre mimovládne organizácie v rámci finančného mechanizmu EHP, Program aktívneho občianstva a inklúzie – Fond bilaterálnej, ktorý spravuje Nadácie Ekopolis v partnerstve s Nadáciou pre deti Slovenska a so Sociou – nadáciou na podporu sociálnych zmien.

 

—————

Späť