Vzdelávací deň v DSS Slatinka

08.07.2014 11:24

Pre zvýšenie kvality sociálnych služieb poskytovaných v DSS Slatinka zavádzame v zariadení systém interného vzdelávania, ktorý bude priestorom na vzájomné stretávanie sa zamestnancov zo všetkých prevádzok domova. Priestorom na vzájomné odovzdávanie si informácií a poznatkov, ktoré nám všetkým budú pomáhať k tomu, aby sa nám pracovalo lepšie a aby naša práca bola stále viac profesionálna.

Oblasti na ktoré je interné vzdelávanie orientuje sú rôzne, či už je to oblasť práce s klientom, oblasť medziľudských vzťahov, oblasť odborných vedomostí z rôznych profesií práce s klientom, oblasť sebapoznávania, skúseností z pracovných ciest,  na ktorých sme sa stretli s príkladmi dobrej praxe a pod.

Dňa 30.6.2014 sa v DSS Slatinka uskutočnil prvý vzdelávací deň. Išlo o veľmi príjemné stretnutie na ktorom sme si navzájom odovzdali množstvo zaujímavých poznatkov a informácií z rôznych oblastí nášho profesného života.

Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom, ktorí do vzdelávania aktívne prispeli a podelila sa s ostatnými o svoje vedomosti, konkrétne Mgr. Renáte Šimovej, Mgr. Mirke Debnárikovej, Anete Nesvadbovej, Gabike Boltvanovej a Bc. Marcele Filipovej.

Soft skills.pptx (834,6 kB)

Riešenie konfliktov v medziľudských vzťahoch.pptx (67,6 kB)

Empatia profesionalita v SS.doc (141,5 kB)

KOMUNIKACIA.pptx (2 MB)

—————

Späť