Výzva na predloženie ponuky - stavebný dozor

13.11.2020 07:15

 Domov sociálnych služieb "SLATINKA" vyhlasuje výzvu na predloženie ponuky na stavebný dozor pre zákazku: Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v Domove sociálnych služieb "SLATINKA".

 

Bližšie informácie na predloženie ponúk sú dostupné na:

https://www.dssslatinka.sk/verejne-obstaravanie/vyzva-na-predkladanie-ponuk/

v sekcii menu - verejné obstarávanie - výzva na predkladanie ponúk

—————

Späť