Výzva na predkladanie cenovej ponuky - zabezpečenie rozvozu stravy

01.02.2019 12:15

V sekcii Verejné obstarávanie a v podsekcii Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená Výzva na predloženie cenovej ponuky - zabezpečenie rozvozu stravy.

—————

Späť