Výzva na predkladanie ponuky na zabezpečenie rozvozu stravy pre DSS "SLATINKA" Lučenec

18.11.2021 09:49

Domov sociálnych služieb "SLATINKA", vyhlasuje výzvu na predkladanie ponuky pre zákazku na poskytnutie služby "Zabezpečenie rozvozu stravy pre DSS "SLATINKA"Lučenec"

Bližšie informácie sú dostupné na:www.dssslatinka.sk/verejne-obstaravanie/vyzva-na-predkladanie-ponuk/vyzva-na-predkladanie-ponuk-na-zabezpecenie-rozvozu-stravy-pre-dss-slatinka-lucenec/

—————

Späť