Výberové konanie

26.07.2022 22:17

 Domov sociálnych služieb SLATINKA vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: Vedúci / vedúca  úseku  ZPB, Hviezdoslavova č.5 Lučenec a ZPB, Sládkovičova č.8, Lučenec a terénnych sociálnych služieb „Podpora samostatného bývania“, sociálny pracovník.

 

 

Bližšie informácie nájdete tu: DSS-Slatinka,-výberové-konanie-vedúci-úse--ku-ZPB-a-PSB.pdf (1570531)

—————

Späť