Výberové konanie

03.09.2020 14:00

Domov sociálnych služieb „Slatinka“ vyhlasuje 

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie pracovnej pozície: Vedúci / vedúca  úseku  ZPB, Hviezdoslavova č.5 Lučenec a ZPB, Sládkovičova č.8, Lučenec a terénnych sociálnych služieb „Podpora samostatného bývania“,  sociálny pracovník.

Bližšie informácie nájdete tu: DSS Slatinka Lučenec - Výberové konanie, vedúci úseku, sociálny pracovník.pdf (242286)

—————

Späť