Výberové konanie na pozíciu sociálny pracovník/pracovníčka

23.10.2015 09:45

Riaditeľka Domova sociálnych služieb v Slatinka vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta sociálny pracovník/pracovníčka na 1/2 úväzok v terénnej sociálnej práci s osobami so zdravotným postihnutím. Viac informácií nájdete v prílohe.

Výberové konanie TSP - sociálny pracovník.doc (275 kB)

—————

Späť