Výberové konanie na obsadenie miest

10.06.2013 13:10

Riaditeľka Domova sociálnych služieb Slatinka

Dolná Slatinka č. 271, Lučenec

 

Vyhlasuje

podľa ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce

vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

Výberové konanie

 

na obsadenie miest:

VeduciDSSHviezdoslavova.doc (46 kB)

VeduciDSSMatejovie.doc (45,5 kB)

VeduciDSSVidina.doc (46,5 kB)

VeduciDSSDolnaSlatinka.doc (283648)

VeduciZPB.doc (47 kB)

vyberovesoc.prac(1).doc (35328)

—————

Späť