Verejné obstarávanie na zabezpečenie rozvozu stravy pre klientov DSS Slatinka

25.11.2013 08:51

Domov sociálnych služieb Slatinka, Dolná Slatinka č. 271, 98 01  Lučenec

 

Dňa 22.11.2013 vyhlasuje

Verejné obstarávanie na obstaranie služieb – jednoduchá zákazka:

ROZVOZ STRAVY PRE KLIENTOV DSS SLATINKA, LUČENEC“

 

 

Ponuky je možné predkladať do 13.12.2013

Bližšie informácie poskytne: Mgr. Elena Marková, ekonómka DSS Slatinka, t.č. 047/4331681

Výzva na predkladanie ponúk.pdf (1,2 MB)

—————

Späť