Spríjemnenie sviatočných chvíľ Adventu pacientom a zdravotníkom ambulancie klinickej onkológie LC -ONCOMED, s.r.o.

19.12.2020 05:45

Členovia občianskeho združenia CVAK - Centrum vzdelávania, aktivity, kreativity Lučenec v spolupráci s klientmi Domova sociálnych služieb Slatinka Lučenec prevádzka Nádej Vidiná, s členmi občianskeho združenia Tretí vek pri Zariadení sociálnych služieb Harmónia, s klientmi Zariadenia sociálnych služieb Harmónia v Lučenci, s klienti Denného stacionára Jánošík v Lučenci a s členmi terapeutickej skupiny občianskeho združenia Divožienky v Lučenci vo svojich tvorivých dielňach s láskou vyrobili malé darčeky, aby tak aspoň trochu spríjemnili sviatočné chvíle Adventu, pacientom popriali hlavne veľa zdravia a zároveň podporili zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú v týchto ťažkých časoch.

Mgr. Miroslava Debnáriková 
 
 
 

—————

Späť