Slovenskopoľské inšpirácie

03.10.2016 09:39

Cez víkend sme u nás na Slatinke privítali našich poľských priateľov z organizácie Warsztat Terapii Zajeciowej przy Domu Pomocy Spolecznej w Zochcinku z Opatówa. Pred dvoma rokmi sme sa boli u nich inšpirovať  tým ako kvalitne poskytujú denné služby a služby sociálnej rehabilitácie ľuďom s mentálnym znevýhodnením. My sme našich poľských priateľov inšpirovali našimi skúsenosťami s procesom deinštitucionalizácie  a poskytovaním komunitných sociálnych služieb v podporovaných bývaniach a terénnych sociálnych službách.

—————

Späť