" S Nadáciou v pohybe"

14.04.2021 10:58

Domov sociálnych služieb „SLATINKA“ v rámci zapojenia sa do projektu „S Nadáciou v pohybe“ sa stal výhercom  motorového vozidla Volkswagen Golf Variant.

Získaným motorovým vozidlom zabezpečíme pomoc, podporu a starostlivosť mladým dospelým so zdravotným znevýhodnením, prijímateľom terénnej sociálnej služby Podpora samostatného bývania priamo v ich domácnostiach  - žiť bežný život, mať možnosť vzdelávať sa, pracovať, mať sociálne kontakty, vzťahy s rodinou, priateľmi, okolím, zúčastňovať sa na aktivitách v komunite mesta i mimo nej, využívať verejné služby.

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť terénnu sociálnu službu a uľahčiť zamestnancom presúvať sa medzi jednotlivými domácnosťami prijímateľov, za účelom podpory, zabezpečenia a umožnenia prístupu k bežným službám, ktoré spoločnosť ponúka.

 

Nadácii Volkswagen Slovakia  ďakujeme

 

 

 

 

—————

Späť