Radničkine trhy 2019

19.09.2019 21:54

V slnečný piatkový deň 13. septembra 2019 prijímatelia sociálnych služieb a zamestnanci z prevádzky Nádej Vidiná boli navštíviť v Bratislave podujatie Radničkine trhy 2019. Cieľom výletu bolo načerpať inšpirácie do ďalšej práce, keďže trhy sa niesli pod heslom: Príprava na prácu a zamestnávanie v procese deinštitucionalizácie a transformácie sociálnych služieb. Tieto trhy sú typické tým, že na nich vystavujú chránené dielne, sociálne podniky, zariadenia sociálnych služieb a zamestnávatelia zamestnávajúci zamestnancov so zdravotným postihnutím.

V blízkosti trhov je chránená dielňa „Kaviareň Radnička“, v ktorej sme ochutnali výbornú kávu a koláčik, ktoré pripravujú ľudia so zdravotným handicapom. Táto kaviareň je skvelým príkladom integrácie aj ľudí s mentálnym postihnutím na trh práce.

                                                         

—————

Späť