Pripomenuli sme si 65. výročie domova na Slatinke

17.10.2016 19:53

"Napriek seniorskému veku, želáme Slatinke detskú radosť z objavovania nových vecí, mladícke nadšenie, rozhodnosť a profesionálnosť dospelosti ako aj vernosť a trpezlivosť múdreho seniora" aj takéto pekné blahoželanie sme k 65. výročiu dostali. Pripomenuli sme si ho s priateľmi, kolegami a klientmi v Dome kultúry B.S.Timravy v Lučenci. Začiatkom dňa sme odborne i neodborne diskutovali na seminári s názvom "Naša práca má zmysel, keď sa mení podľa potrieb ľudí s ktorými pracujeme. Preto sme sa za 65 rokov zmenili".  V poobedňajších hodinách sme sa v rámci galaprogramu stretli s bývalými zamestnancami domova  a za umeleckého doprovodu žiakov zo Súkromnej umeleckej školy na Novohradskej ulici v Lučenci a hudobných vstupov speváka Igora Suriaka sme spomínali na dávnu i nedávnu históriu. Cenou Dona Quijota sme ocenili výnimočných ľudí a celý deň sme ukončili v spoločnosti Malého princa a hercov z Divadla z Pasáže z Banskej Bystrice. Ďakujeme všetkým, ktorí ste medzi nás prišli, Mestskému úradu v Lučenci za bezplatný prenájom priestorov a Nadácii SOCIA  za finančnú podporu.

 

—————

Späť