Nadácia EPH

08.06.2019 13:00

 

V rámci vyhlásenej grantovej výzvy Nadácie EPH  v oblasti podpory Znevýhodnené skupiny sme vypracovali projekt  pod názvom „Prekonajme bariéry“.  Projekt sa orientuje na pomoc ľudom s mentálnym a zdravotným znevýhodnením, s poruchami mobility,  pohybujúcich sa na invalidnom vozíku. 
 
 
Projekt bol  Nadáciou EPH schválený a Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na nákup schodolezu vo výške 5 900.00 Eur, bola dňa
 7. júna 2019 podpísaná a zverejnená.
 
Za schválenie projektu a poskytnutý finančný príspevok na zakúpenie schodolezu Nadácii EPH ďakujeme.

—————

Späť