"Prekonajme bariéry"

10.09.2019 12:00

V rámci vyhlásenej grantovej výzvy Nadácie EPH  v oblasti podpory Znevýhodnené skupiny sme vypracovali projekt  pod názvom „Prekonajme bariéry“.  Projekt sa orientuje na pomoc ľudom s mentálnym a zdravotným znevýhodnením, s poruchami mobility,  pohybujúcich sa na invalidnom vozíku. Cieľom projektu je prostredníctvom pomocného zariadenia – schodolezu pomôcť  prijímateľom so zdravotným a telesným znevýhodnením žijúcim v zariadení podporovaného bývania na Sládkovičovej ulici  v Lučenci prekonať architektonické bariéry, schodiská  v interiéri domu v mieste bývania, vo verejných priestoroch, občianskych budovách.

Projekt bol  Nadáciou EPH schválený a Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  na projekt vo výške 5 900.00  Eur bola dňa 7. júna 2019 podpísaná a zverejnená.

Vďaka poskytnutému finančnému príspevku sme prostredníctvom  spoločnosti ARES spol. s.r.o zakúpili  elektromotorom poháňaný schodolez  SA – S  a  zástupcom  spoločnosti  Mgr. Marianom Potašom boli preškolení  na obsluhu zariadenia.

Nákupom a  využívaním shodolezu,  ktorý má jednoduché ovládanie, nemusí sa napevno inštalovať do schodov, nezaberá miesto na schodisku, nie je potrebná montáž, dá sa zložiť,  preniesť v kufre auta a použiť všade tam, kde nie je zabezpečený bezbariérový prístup  sa zvýšia šance  aj  pre ľudí pohybujúcich sa na vozíku prekonať bariéry, pohybovať sa v priestoroch celého domu, zúčastňovať sa aktivít organizovaných  v komunite.

„Žiť život bez bariér znamená mať možnosť aj pre ľudí pohybujúcich sa na invalidnom vozíku plánovať si svoj život na základe svojich vlastných  predstáv a potrieb“.

 

Za schválenie projektu a poskytnutý finančný príspevok na nákup pomocného zariadenia schodolezu SA –S ďakujeme.

 

—————

Späť