Pracovná cesta do Warsztat Terapii Zajeciovej w Opatówe.

17.09.2014 08:41

Na pozvanie našich poľských kolegov sme prežili krásny víkend v poľskom Opatowe. Super ľudia a krásna práca v dennom centre pre ľudí s mentálnym postihnutím vo Warsztat Terapii Zajeciowej w Opatowe. Dúfame, že toto je len začiatok spolupráce, ktorá bude prínosom pre naše organizácie a ľudí s mentálnym postihnutím v našich krajinách a budúci rok sa stretneme v našej organizácii na Slovensku.

 

 

 

—————

Späť