Pozývame na stretnutie rodičov, rodinných príslušníkov a priateľov našich klientov k Transformačnému plánu Domova sociálnych služieb Slatinka na roky 2015 - 2020

16.09.2016 08:25

Vážení rodičia, rodinní príslušníci, priatelia našich klientov,

TRANSFORMAČNÝ PLÁN Domova sociálnych služieb Slatinka na roky 2015-2020 je vyústením viacročného procesu zmien a hľadania správneho druhu, obsahu a formy sociálnej služby, ktorú má zariadenie poskytovať. Tento materiál je zosumarizovaním minulosti a súčasného stavu zariadenia, ale najmä predstavuje víziu a plán ako zabezpečiť  dokončenie prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť, ktorá pre prijímateľov sociálnych služieb zabezpečí kvalitné služby orientované na potreby jednotlivcov.

Dňa 7.10.2016 o 15,00 hod.

sa v priestoroch Terapeutickej dielne na ul. Rázusovej č. 22 v Lučenci

Vám chceme Transformačný plán predstaviť a spolu s Vami o ňom diskutovať

Transformačný plán je záväzný dokument, ktorý budeme predkladať na schválenie zastupiteľstvu Banskobystrického samosprávneho kraja. Ide o dôležitý dokument, ktorý okrem iného  tvorí základ aj pre čerpanie finančných prostriedkov  zo štrukturálnych fondov Európskej Únie, ktoré chceme využiť na skvalitnenie sociálnych služieb v DSS Slatinka.

 

Srdečne Vás na túto diskusiu pozývame.

—————

Späť