Útulok pre ženy s deťmi

15.03.2019 09:08

Domov sociálnych služieb SLATINKA, Dolná Slatinka 271/1,984 80 Lučenec podal žiadosť o zápis  do Registra poskytovateľov sociálnej služby Banskobystrického kraja pre  poskytovanie  sociálnej služby v útulku fyzickej osobe (ženám s deťmi) v nepriaznivej sociálnej situácii  podľa §2 ods.2., písm. a) a i), zákona č. 448/2008 Z.z.,  o sociálnych službách, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie, alebo nemôže doterajšie ubytovanie užívať.
Začatie poskytovania sociálnej služby v Útulku pre ženy s deťmi  je plánované od 1.apríla 2019.

—————

Späť