Poďakovanie

03.01.2022 10:34

Domov sociálnych služieb Slatinka -  útulok pre ženy s deťmi, ďakuje DM drogeria markt za poskytnutie vianočných darčekov pre matky a ich detičky.

 

www.dssslatinka.sk/spolupracujuce-organizacie/dm-drogeria-markt/

—————

Späť