Poďakovanie.

21.08.2018 21:47

Domov sociálnych služieb Slatinka ďakuje vedeniu VUC BBSK, sociálnej komisii, poslancom VUC BBSK za odsúhlasenie finančnej sumy vo výške 15.000 Eur na nákup nového osobného automobilu značky CITROEN BERLINGO

—————

Späť