Poďakovanie

17.07.2020 08:42

Spoločnosť  ARES spol. s r.o., nám dodala za symbolickú cenu 1 EUR  mobilné zdvíhacie zariadenie – elektrický zdvihák ANTANO ULISSE EL.

16.júla 2020 zástupca  spoločnosti ARES spol. s r.o., Mgr. Marian Potaš odovzdal elektrický mobilný zdvihák do užívania a zaškolil zamestnancov strediska DSS Nádej Vidiná na obsluhu tohto zariadenia.

Spoločnosti ARES spol. s r.o., za doterajšiu spoluprácu a za poskytnutie elektrického mobilného zdvíhacieho zariadenia ANTANO ULISSE EL srdečne ďakujeme.

 

                

—————

Späť