PIRÁTSKY JAŠIDEŇ vo Vidinej

10.06.2014 08:50

6.júna bol nádherný slnečný deň. Na náš neveľký „Ostrov večných detí“ do Vidinej sa po dlhej ceste šírym morom v búrkou rozbúrených vlnách doplavil staručký koráb. Z jeho paluby povyskakovali pirátky a piráti, ktorých sem prilákala túžba po dobrodružstve a hľadanie truhlice plnej pokladov. Kým ju našli, museli splniť náročné úlohy a prekonať mnohé nebezpečenstvá. Aké však bolo ich prekvapenie, keď v truhlici nebolo ani zlato, ani diamanty, ale našli v nej lásku, priateľstvo, spokojnosť a šťastie. Po náročnom výkone si pochutnali na dobrom guľáši, ktorý im uvaril starý morský vlk a potom sa už len jašili a jašili.

Pirátky a piráti by sa zároveň touto cestou chceli poďakovať všetkým, ktorí na ich dobrodružnú cestu prispeli či už finančne, materiálne alebo aj morálne.

Bc. Marcela Filipová, DSS Slatinka Lučenec prevádzka Vidiná


—————

Späť