Návšteva OSN v Genevé

07.04.2016 11:23

V decembri 2011 Slovensko ratifikovalo Dohovor OSN  o právach osôb so zdravotným postihnutím  čím sa prihlásilo k tomu, že zabezpečí právo na nezávislý život pre osoby so zdravotným postihnutím. V zmysle článku 19 tohto dohovoru sa zaviazalo, že podporí proces deinštitucionalizácie sociálnych služieb a vytvorí podmienky pre odchod ľudí so zdravotným postihnutím do komunitných sociálnych služieb. Od pondelka v Genéve v sídle OSN prebiehal výsluch vládnych predstaviteľov o tom, ako sa implementácia dohovoru na Slovensku realizuje a my sme boli pri tom. Naši klienti Angelika a Roman na pôde OSN taktiež podali správu o tom, ako sa ľuďom so zdravotným postihnutím na Slovensku žije.

—————

Späť