Mali sme tú česť zastupovať Slovensko v Europarlamente v Bruseli, kde sa hovorilo o deinštitucionalizácii

30.09.2016 12:35

Europoslakyne Janka Žitňanská s Olgou Sehnalovou zorganizovala na pôde Európskeho parlamentu seminár o tom, čo vlastne znamená deinštitucionálizácia, a že zďaleka nejde len o premiestnenie klientov z veľkých budov do menších, hovorili nielen experti zo Slovenska a Česka ale aj tí, ktorých sa táto téma najviac týka. Roman a Angelika z domova zo Slatinky  hovorili vlastných skúsenostiach so sociálnymi službami na Slovensku a tom ako sa ich život pozitívne zmenil po odchode z inštitúcie o tom ako deinšittucionalizácia priniesla radosť do ich života.

 

 

 

—————

Späť