Leto s farbičkami

02.09.2014 12:32

Už tretí rok Občianske združenie DLAŇ a dobrovoľníci, ktorí v našej organizácii pôsobia pripravili v Zelenom mlyne v Ožďanoch pre našich klientov, ale aj pre ľudí z komunity letný workhopový program pod názvom Leto s farbičkami.  Išlo o aktivitu, ktorá vytvára priestor na stretávanie sa ľudí so zdravotným postihnutím a bez neho pri zaujímavých remeselných činnostiach. Tento rok sa na workhopoch tkali koberce, plietli košíky, hralo sa na hudobných nástrojoch  a zhotovovali záhradný strašiaci.

Ďakujeme za spoluprácu našim lektorkám Gabike Boltvanovej a Danke Šulekovej, výbornému kuchárovi pánovi Romanovi Vrábeľovi, kolegom a dobrovoľníkom, ktorí pomáhali zabezpečovať aktivity pre ľudí so zdravotným postihnutím. Palovi Szamajdákovi za poskytnutie priestoru v Zelenom mlyne, Červenému krížu z Lučenca za pomoc a finančný dar, pánovi Petrovi Bobáľovi za sponzorský príspevok.

—————

Späť