Judith Klein, riaditeľka mental health initiative OSF na návšteve v DSS Slatinka v Lučenci.

03.02.2014 09:09

Minulý týždeň v rámci návštevy Slovenska navštívila naše zariadenie Judith Klein, riaditeľka mental health initiative pri nadácii Open society foundations. Judith pracuje ako riaditeľka iniciatívy, ktorá pomáha ľuďom s mentálnym znevýhodnením. Jej cieľom je zabezpečiť v krajinách strednej a východnej Európy plné rešpektovanie ľudských práv pre ľudí s mentálnym znevýhodnením. Pomôcť tomu, aby krajiny vytvárali podmienky pre začlenenie ľudí s mentálnym znevýhodnením do spoločnosti, a aby v nej mohli žiť ako plnohodnotní občania. Iniciatíva, v ktorej Judith pôsobí sa zameriava aj na ukončenie inštitucionalizácie sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym znevýhodnením v krajinách strednej a východnej Európy, lobuje za ukončenie inštitúcií a podporuje rozvoj komunitných sociálnych služieb.

Judith sa pri návšteve nášho zariadenia porozprávala so zamestnancami, ktorí jej porozprávali o postupnom procese transformácie inštitucionálnych služieb v DSS, o tom čo sa za posledné roky v procese deinštitucionalizácie v zariadení udialo a o ďalších cieľoch a vízii zariadenia.  Klienti, ktorí v zariadení žijú sa s Judith podelili o svoje skúsenosti so životom v inštitúcii, o zmenách ktoré sa v ich životoch udiali po prechode do komunitných sociálnych služieb. Judith ocenila snahu zariadenia deinštitucionalizovať sociálne služby v DSS a ob

—————

Späť