DSS Slatinka v roku 2015

16.12.2015 09:08

Domov sociálnych služieb Slatinka v posledných rokoch prešiel mnohými zmenami.

Na stránke našej organizácie nájdete množstvo informácií o našej organizácii ale aj dokumentárny film našej kamarátky Daniely, ktorý Vám priblíži našich klientov, ich život, ich radosti a trápenia.

V tomto roku naši klienti urobili významný krok k nezávislému životu - 10 z nich sa  presťahovali z celoročných sociálnych služieb do samostatných bytov, pričom sa sami rozhodli ako a s kým chcú žiť. Vybrali si život so svojimi partnermi a začlenili sa do komunity bežných občanov. Vytvorili si vlastné domovy a opustili zabehnutý život zdieľaný s ostatnými klientmi zariadenia. My sme sa prispôsobili ich potrebám a začali sme s poskytovaním terénnych sociálnych služieb „Podporou samostatného bývania“, ktorú našim klientom poskytujeme na základe ich individuálnej potreby v ich domácnostiach.

V oblasti zamestnávania občanov so zdravotným znevýhodnením v súčasnej dobe rozbiehame dva nové projekty - jeden v spolupráci s externým regionálnym zamestnávateľom  a druhý vo vlastnej réžii. Ten náš vonia levanduľou – tento rok sme položili základný kameň našej novej levanduľovej farmy. Prvé sadenice sme vysadili na pozemku vo Fiľakove a máme ďalšie smelé plány. Chystáme sa učiť nové veci – spracovávať levanduľu, vyrábať z nej rôzne výrobky dúfajúc, že raz z tohto nášho nápadu vznikne udržateľná, sebestačná chránená dielňa.

Taktiež pracujeme na zriadení rehabilitačného strediska, v ktorom samostatne žijúci ľudia so zdravotným znevýhodnením vždy nájdu priateľov, podporu a v prípade potreby aj pomoc. Budovu  máme v symbolickom prenájme od Mesta Lučenec. Súčasťou nášho strediska bude aj malá, kompletne zariadená kuchynka, ktorá bude  slúžiť jednak pri organizovaní posedení, osláv a stretnutí, ale aj miestom, kde sa klienti môžu naučiť nové zručnosti, zdokonaliť svoje kuchárske znalosti, stretnúť sa svojimi priateľmi, dobrovoľníkmi, zdieľať s nimi životné  radosti a starosti.

Našou prioritou naďalej zostáva hľadať možnosti pomoci pre  našich klientov, ktorí majú najťažšie formy zdravotného znevýhodnenia a sú úplne imobilní odkázaní na každodennú nepretržitú starostlivosť.  Táto skupinka klientov naďalej zostáva sociálne izolovaná v areáli kaštieľa na Slatinke.  V súčasnosti hľadáme zdroje na vybudovanie moderného zariadenia, v ktorom bude poskytovaná starostlivosť na najvyššej úrovni podľa súčasného európskeho štandardu, v zariadení ktoré bude úplne bezbariérové, vybavené potrebnými zdravotníckymi pomôckami.

Všetky naše aktivity smerujú k zlepšeniu kvality života klientov a zvýšenie ich nezávislosti do najvyššej možnej miery.

Na našej ceste je pre nás veľkou oporou akákoľvek pomoc od  rôznych donorov, nadácií, sponzorov, ale aj bežných ľudí, ktorí prostredníctvom  rôznych darov ale aj dobrovoľníckej práce  pomáhajú realizovať naše aktivity. 

Ďakujeme všetkým podporovateľom za to, že sme spolu s našimi klientmi prežili úspešný, veľmi aktívny rok. Zároveň dávame do Vašej pozornosti maličkosti, ale aj väčšie veci a oblasti v ktorých by sme uvítali pomoc.

Niektorým našim klientom ešte v nových domácnostiach  chýbajú drobnosti do výbavy, nočné stolíky, kreslá, poličky, malé elektrospotrebiče... Na dovybavenie kuchynky v Rehabilitačnom centre  tiež potrebujeme niekoľko drobností stôl, stoličky, príbory, taniere, poháre, hrnce a chladničku. Na zabezpečenie starostlivosti o ľudí s telesným znevýhodnením by nám pomohla 6 miestna dodávka určená na prepravu osôb s väčším batožinovým priestorom,  ktorý by sme mohli upraviť na  prepravu ľudí na vozíčku. Náš mikrobus, ktorý máme už nadsluhuje a dáva nám to pričasto na vedomie.

V prípade, že Vás oslovili naše aktivity, plány a máte možnosť a chuť podieľať sa na ich realizácii uvítame akúkoľvek pomoc. Môžete sa zapojiť ako dobrovoľníci do našich aktivít, môžete prispieť vecnými či finančnými darmi.  Ak sa rozhodnete pre poslednú možnosť, číslo účtu našej podpornej organizácie OZ Dlaň je: Tatra Banka 262 903 60 93/1100.

Za všetky vyjadrené sympatie a pomoc vopred ďakujeme a želáme Veselé Vianoce prežité v kruhu svojich blízkych.

—————

Späť