Ďakujeme žiakom z Odborného učilišťa internátneho v Lučenci, ktorí nám darovali priesady.

21.05.2014 15:00

Dňa 21.5.2014 nám žiaci z Odborného učilišťa internátneho v Lučenci darovali priesady (ktoré sami vypestovali), touto cestou sa im chceme ešte raz pekne poďakovať.

—————

Späť