Ďakujeme za spoluprácu a podporu v roku 2014

29.12.2014 07:39

Aj touto cestou chceme poďakovať za spoluprácu a podporu všetkým dobrým ľuďom, ktorí podporili v roku 2014 našu činnosť a pomohli nám prostredníctvom finančných alebo vecných darov skvalitniť život našich klientov.

Ďakujeme: p.Furješovej, papierníctvu LINKA, firme SS Groupe, Mgr. Zoltánovi Zvaríkovi, MUDr. Baďurovej, p. Reiprichovej, p. Danke Šulekovej, Mvdr. Jančovičovi, Ing. Antónii Huťanovej, p. Markovej, p. Sojčiakovej, MUDr. Mikulášovej, JUDr. Brťkovej, p. Richardovi Mágyelovi a jeho rodine, p. Jozefovi Marcinekovi, p. Renáte Kolimárovej, kapele LegendRock, p. Petrovi Bobáľovi, p. Martinovi Obrtancovi, p. Elemírovi Erdélyimu, YUVENTE, Nadácii SOCIA.

—————

Späť