Cena Dona Quijota ľuďom ktorí svojou odvahou prispeli k lepšiemu životu klientov Slatinky

17.10.2016 19:11

Domov sociálnych služieb Slatinka poskytuje svoje služby klientom už dlhých 65 rokov, za ktoré sa zariadenie zmenilo a stále sa mení. V súčasnosti patrí medzi priekopníkov v zavádzaní systémových zmien v oblasti sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím na Slovensku. Pri príležitosti oslavy výročia nášho domova sme odovzdali ceny úžasným ľuďom, ktorých životná cesta sa v určitej etape života stretla so životnou cestou domova na Slatinke. Títo ľudia odvážne, s pokorou a entuziazmom stáli pri klientoch domova, obhajovali ich právo na normálny život a aj napriek nepriazni  a nedôvere okolia bojovali s veternými mlynmi v prospech ľudí s mentálnym postihnutím na Slovensku. Lebo len tí odvážni dokážu vyšliapať cestičky pre svojich nasledovateľov. Ceny Dona Quijota  sme odovzdali

Justíne Grigeľovej, sestričke Sapiensii z kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok, ktorá slúžila v domove na Slatinke od roku 1955 do roku 1989 – na okraji spoločnosti, vo veľmi ťažkých životných podmienkach, v spoločnom vyhnanstve s deťmi s mentálnym postihnutím, o ktoré sa s láskou starala v dobe, keď ich spoločnosť vylúčila a schovala pred zrakom verejnosti.

-Slavojovi Krupovi, ktorý  je otcom myšlienky deinštitucionalizácie sociálnych služieb na Slovensku, obhajcom ľudských práv ľudí s mentálnym postihnutím  a ktorý Slatinke pomohol hľadať vízie a cestu z uzatvorenej inštitúcie k normálnemu životu v bežnom svete

-Alene Kelemenovej, dlhoročnej riaditeľke domova na Slatinke, ktorá v sebe našla odvahu a ako prvá riaditeľka na Slovensku začala realizovať proces deinštitucionalizácie zariadenia sociálnych služieb.

 

 

 

 

 

 

—————

Späť