Kontakt

 

Základné identifikačné údaje zariadenia

Názov organizácie

Domov sociálnych služieb Slatinka

Sídlo organizácie

Dolná Slatinka č. 271/1, Lučenec, PSČ 984 01

Kontaktná osoba

Mgr. Renáta Šimová

Kontaktná adresa

Dr. Vodu č. 14, Lučenec, PSČ 984 01

Poštová adresa

Dolná Slatinka č. 271, Lučenec, PSČ 984 01

IČO

00632210

DIČ

2021194318

Telefón

047/4331681                  

047/4331682

0917464585

E - mail

dss.slatinkalc@azet.sk

 

 

Prevádzky

 

 

 

 

Kontakty

Kontaktujte nás