Kontakt

 

Základné identifikačné údaje zariadenia

Názov organizácie

Zariadenie sociálnych služieb Slatinka

Sídlo organizácie

Haličská cesta 2138/9A, 984 03 Lučenec

Kontaktná osoba

Mgr. Renáta Šimová

Kontaktná adresa

Haličská cesta č.2138/9A, 984 03 Lučenec

Poštová adresa

Haličská cesta č.2138/9A, 984 03 Lučenec

IČO

00632210

DIČ

2021194318

Telefón

047/4331681                  

047/4331682

0917464585

E - mail

dss.slatinkalc@azet.sk

 

 

Prevádzky:

 

ekonomicko prevádzkový úsek- dssslatinka.cms.webnode.sk/prevadzky/ekonomicko-prevadzkovy-usek/

úsek služieb prijímateľom - dssslatinka.cms.webnode.sk/prevadzky/usek-sluzieb-prijimatelom/

pobytové služby DSS - dssslatinka.cms.webnode.sk/prevadzky/usek-sluzieb-prijimatelom/pobytove-sluzby-dss/

služby na podporu samostatného života - dssslatinka.cms.webnode.sk/prevadzky/usek-sluzieb-prijimatelom/sluzby-na-podporu-samostatneho-zivota/

špecializované služby - dssslatinka.cms.webnode.sk/prevadzky/usek-sluzieb-prijimatelom/specializovane-sluzby/

 

 

 

 

Kontakty

Kontaktujte nás